અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ક્લાર્કની જગ્યા પર ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 16-04-2023

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ક્લાર્કની જગ્યા પર ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 16-04-2023

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ક્લાર્કની જગ્યા પર ભરતી : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં …

Read more

શું તમે ક્યારેય ખાધું છે રોટલાનું આઇસ્ક્રીમ ? । હવે ધરે બેઠા રોટલાનું આઇસ્ક્રીમ બનવો

શું તમે ક્યારેય ખાધું છે રોટલાનું આઇસ્ક્રીમ ?। હવે ધરે બેઠા રોટલાનું આઇસ્ક્રીમ બનવો

હવે ધરે બેઠા રોટલાનું આઇસ્ક્રીમ બનવો : ભુજના જયદીપસિંહ જાડેજા છેલ્લા એક દાયકાથી વધારેલો રોટલો બનાવે છે. તેમણે વધારેલા રોટલામાં …

Read more