બબીતા ને પણ ટક્કર આપશે તારક મેહતાની આ એક્ટ્રેસ, ફોટા જોઈને થઇ જશો પાણી પાણી....

બબીતા ને પણ ટક્કર આપશે તારક મેહતાની આ એક્ટ્રેસ, ફોટા જોઈને થઇ જશો પાણી પાણી….

બબીતા ને પણ ટક્કર આપશે તારક મેહતાની આ એક્ટ્રેસ, ફોટા જોઈને થઇ જશો પાણી પાણી….. તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં …

Read more

9 પાસ માટે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ગાંધીનગરમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 24 એપ્રિલ 2023

9 પાસ માટે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ગાંધીનગરમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 24 એપ્રિલ 2023

9 પાસ માટે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ગાંધીનગરમાં ભરતી : પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર તાજેતરમાં બુક બાઈન્ડર અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર ભરતી 2023 …

Read more

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 19 એપ્રિલ 2023

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 19 એપ્રિલ 2023

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડમાં ભરતી : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં …

Read more

12 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 31 માર્ચ 2023

12 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 31 માર્ચ 2023

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરમાં ભરતી : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર …

Read more